Kielland står trygt

Det er ingen aktuell problemstilling å fjerne Kiellandstatuen fraTorget. Det eneste som kan bli aktuelt, er å flytte statuen noenmeter når Torget omformes til tusenårssted.