Landbruket trenger bedre trygghet

SANDNES:Landbruksnemnda ber rådmannen om klart svar på hvilke områder i Sandnes som skal bevares til matproduksjon i framtida.