Vassfast for 150 millioner

Bruløse Vassøy og Langøy kan knyttes til en eventuell Ryfast-tunnelfor 150 millioner kroner.