Tiden etter sønnens diagnose

Vi har vært medlemmer av Autismeforeningen siden Eivind fikkdiagnosen. Det er åtte år siden nå. Han er i dag 13 år.