Dropper omstridt bygg på grunn av dårlig kai

Havnevesenet vil likevel ikke bygge på kontorene til firmaet Bukser og Bjergning på Haalandspiren. Årsaken er at kaien er av dårlig kvalitet.