Høyre: Helt Molbo på Jæren

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen må i Stortinget og svare på om han har til hensikt å gripe inn til fordel for familien Odd og Hanne Grødem i Time. Ekteparet er nemlig odelsbarn til hver sin gård, og oppfyller kravene til produksjonsstøtte ved å bo halvparten av tiden på det ene gårdsbruket og resten av tiden på det andre.