Krevde 2 mill. for mye

Fylkeskommunen og Oljedirektoratet(OD) fikk tilbake over én millionkroner hver etter å ha klaget på de kommunale avgiftene i Stavangerkommune.