Bergsaker ber «benken» berga SND frå kutt

— Skal regjeringa gjera fine ord i den nye innovasjonsplanen til handling, går det ikkje å kutta i midlane SND har til å hjelpa fram nyetablerarar, meiner fylkesordføraren.