Aktive pirater

Fire piratdrosjer ble avskiltet, og sjåførene kan vente seg et oppgjør med politiet etter lørdagsnatten. I tillegg ble en piratdrosje tatt fredag.