Stavanger-hotellene blør penger

Åtte av ti hoteller i Stavanger gikk med underskudd i fjor. De tihotellene vi har innhentet regnskapstall for, hadde i fjor etsamlet ordinært resultat før skatt på minus 39,8 millioner kroner.