Forsand strammer livreima

Driftsutgiftene i Forsand øker, mens inntektene står på stedet hvil. Det betyr trangere budsjetter i årene som kommer.