- I fengsel tar jeg livet av meg

Den domfelte stavangermannen er erklært soningsudyktig av fem ulike eksperter, inkludert politiets psykiater. Etter to og et halvt år kommer politiets psykiater til at mannen likevel kan fengsles, uten å ha snakket med ham.