Ny leder i TV Vest AS

Per Fjeld er ansatt som ansvarlig redaktør/administrerende direktør i TV Vest AS. Han vil tiltre sin nye stilling 1. mars 2001.