Fra Norestraen til Sviland?

I løpet av få år må Østraadt Stein AS bort fra Strandgata. Eieren, Ole Chr. Ø. Idland, håper å kunne flytte til Sviland.