Bussjåførene må ta ansvar

Det må være bussjåførenes oppgave å informere reisende om nærsonebilletten.