«Olav Kyrre begynte på Domkirken på 1000-tallet»

Fikk Stavanger sitt privilegium og ble Domkirken påbegynt alt på slutten av 1000 tallet?Førsteamanuensis Eldbjørg Haug rokker ved barnelærdommen vår.