Færre plasser gir lengre ventelister

Fagmiljøet ved Sandnes sykehus er sterkt kritisk til SiR-ledelsens ønske om å flytte den ene ortopediske avdel-ingen over til Stavanger sykehus. Resultatet vil bli færre operasjoner og dermed enda lengre ventelister, mener overlege Kjell Harbo.