Kommunal garanti for barnehage

Både utvalg for opplæring og barnehager og formannskapet går enstemmig inn for å hjelpe Bogafjellbakken Foreldrelagsbarnehage BA i etableringsfasen.