Aksjonerte for grønne lunger

Sist gang Sandnes SU aksjonerte for bilfri by, gikk en bilfører amok. Denne gangen viste bilistene forståelse.