Kommunen tilbakeviser medieoppslag

Medieoppslagene om problemer ved sykehjemmene i Stavanger har ikke rot i virkeligheten, mener rådmannen. Men en styrer har allerede meldt tilbake om at manglene nå er rettet opp.