Polske plukkere på plass i issalaten

— Glem våren. Nå er det sommer. Polakkene høster salat på Viste.