Hastevedtak OK

Lund hadde ikke tid til å vente på fylkesmannen. Så tok da også klagebehandlingen 15 måneder.