Vil senke riksvei 44

Før sommeren krevde bystyret at nye riksvei 44 mellom Stangeland og Skjæveland må legges i kulverter, eller løsmassetunneler, to steder. Dette fører i så fall til en kostnadssprekk på rundt 100 millioner kroner. Derfor protesterer Rogaland vegkontoret mot miljøtunnelene.