Kraftig reduksjon i skolerenhold

Etter at Stavanger Byggdrift KF overtok renholdet på Riska ogSkeiane ungdomsskole samt Austrått barneskole er antallrenholdstimer nesten halvert.