Ser alvorlig på forsvunnet post

Posten er i gang med å undersøke hvorfor post til Tanangerfolkhavnet i et skogholt og ikke i postkassen.