Skaulen går fri, ikke fossene

— Ingenting av det vi ser herfra, rammes av vårekraftutbyggingsplaner, sier direktør Ståle Lunde i ElkemSaudefaldene. Og han ser ganske mye der han står på Dyrskarnut, etsteinkast fra toppen av Skaulen. I de nordvendte skråningene liggerfortsatt større snøflekker, men Norges sørligste isbreer er ikkesærlig imponerende etter den varme sommeren.