Kjøpte purka i sekken

Gilde Vest solgte 26 griser til Jahn Terje Erga. 16 av dem varsjuke. Nå er besetningen slaktet og Erga vil ha erstatning forutgifter han har hatt i forbindelse med smitten.