IVAR slit med tungmetallet

Pellets produsert ved IVARs anlegg i Mekjarvik har for mykje tungmetall i seg. Det gjer mykje av denne gjødselen ubrukeleg.