Hjemmelaget kabaret for Redd Barna

Hva kan barna gjøre når de kjeder seg i sommer?