Jentene er storrøykerne

6 av 10 ungdomsskoleelever har prøvd å røyke, og tallet stiger.Tendensen er at flere røyker, og det er jentene som røyker mest.