Bygdelista som nektar å døy

I 40 år har bygdelista på Nærbø overlevd i Hå-politikken. Listaoverlever alt og har forlengst skreve seg inn i den politiskeNorgeshistorien.