HiS først i køen for nybygg

Utdanningspolitikerne på Stortinget sier klart fra om at sentralbygget på HiS nå er neste byggeprosjekt som venter innen høyskolesektoren.