Samarbeid om sentrum

Kommunens planer om arkitektkonkurranse vedrørende utviklingen av havnearealet og naboeiendommene blir godt mottatt av de private grunneierne.