Drømmen om sikker is

Beinkald fredagskveld og sikker is. En perfekt kveld for denselvpinende norske folkesjelen.