Høyskolen må ut med omstridt video

Høgskolen i Stavanger må utlevere det omstridte film— ogvideoopptaket fra filmen "Tom" til Stavanger Politikammer. Det harkjæremålsutvalget i Høyesterett avgjort.