Ålsheia kan bli privat

Jeg tror det er stor stemning for delsalg av Ålsheia Skisenter AS. Ådneram, Fidjeland og Bjørnestad er alle private. Hvorfor skal da kommunen ha full kontroll over Ålsheia, undres forslagsstiller Helge M. Tonstad (H).