Damer bygger broer

Tro, tvil og sosial prat er blant temaene når «Damer på tvers» innbyr til sine samlinger. Fire kvinner har startet et tverkirkelig felleskap.