Sandnesfolk betaler lite skatt til kommunen

Dersom Sandnes-folk hadde betalt like mye i skatt per innbygger som i Stavanger, ville kommunen hatt 275 millioner kroner mer å rutte med årlig.