Økning av skattepenger

Pengene triller inn i kommunekassen. Det var forventet at skattebetalerne skulle yte sin skjerv med 260 millioner kroner. Men skatteinngangen var 266,9 millioner kroner, altså 6,9 millioner over forventningene.