Sparer staten for millioner

Dalane Kristne Skole(DKS) hever at Egersunds 200 friskole-elever sparer staten for 4 millioner kroner. En grunnskoleelev på friskole får dekket 60 prosent av staten. 16.600 kroner må eleven betale selv.