Bygg/anlegg og landbruk farligst

Hver tredje dødsulykke i arbeidslivet i fylket skjer i bygg— og anleggsektoren. Landbruket er nesten like utsatt. I begge bransjene mister en av 1000 livet hvert år.