Sommerfuggel i vinterland

Rima Kiblawi virker beskjeden på egne vegne. Men sjenert kan hunumulig være: Hvor mange 16-åringer (eller andre) ville uten videreha stilt seg opp på en talerstol på Torget i Stavanger og snakketforan hundrevis av mennesker?