Ålgård Hotell blir i Norlandia-kjeden

Uvissheten er borte, og gleden stor blant de 20 ansatte. ÅlgårdHotell blir værende i Norlandia-kjeden.