Sirdal mot strømmen

Fagarbeidere, hjelpepleiere og rengjøringsbetjenter er like mye verdsatt i Sirdal.