Fyllplasser undersøkes

SFT pålegger fem grunneiere i Rogaland å sjekke gamle fyllplasser. Kostnadene må grunneierne bære selv.