- Vi må skaffe senger til kreftpasientene

RVs Asgeir Bell mener det borgerlige flertallet i Sandnes med åpneøyne opprettholder et dårlig omsorgstilbud. — De synes situasjonener helt grei, sier Bell.