Omsorgsenter i Egersund vil ha statlig støtte

Flere bør få del i pengene Stortinget har satt av til omsorg for rusmisbrukere i de større byene, mener ordfører Marit Myklebust i Eigersund.