Lite hytteskatt å henta

Hytter skal skattleggast både som formue og skattepliktig prosentinntekt.