Går ut mot tause tiltalte

Førstestatsadvokaten i Rogaland, Harald L. Grønlien, sier at stadig oftere ber forsvarsadvokater sine klienter om å nekte å forklare seg for politiet. I noen tilfeller kan dette føre til unødige siktelser.