Gass-skip kutter Kårstø-utslipp

Verdens aller første naturgassdrevne forsyningsskip reduserer utslippene av skade— lige nitrogenoksider (NOx) så radikalt at utvidelsen av Kårstø-anlegget kan ta gevinsten med i sitt miljøregnskap.